Läs om Piano- & flygelskötsel

Det är självklart viktigt att ta hand om sin flygel eller sitt piano. Men det är inte alltid självklart vad man ska göra, här kan du få några första tips att tänka på om du köper en flygel eller ett piano från Toroton. 

Klicka på bilden för att se det i större format

Varför blir ett piano & flygel ostämt ?

Lite kort om orsaken till varför flyglar/pianon måste stämmas - precis som alla andra instrument för den delen

Eftersom klaverinstrument är tillverkade av främst trä, och trä är ett levande material även i processad form, reagerar och interagerar de med omgivningen. Ändringar i temperatur, luftfuktighet, högt eller lågt lufttryck (bra eller dåligt väder) och årstidsväxlingar är alla faktorer som har inflytande på alla virkesdetaljer som utgör själva instrumentet.

Till detta tillkommer den fysiska påfrestningen som utgörs av strängarnas enorma spänning (ca. 20-25 tonn dragkraft, 90-110 kg/sträng) samt den fysiska påverkan som utgörs av själva sättet de är ämnade att användas på: pianospelet. Antalet timmar man spelar, sättet man spelar på, hur hårdhänt hanteringen av tangenterna är, är alla parametrar som avgör stämningens stabilitet och behovet av stämningar i ett tidsperspektiv.

 

Kort om anledningar till ostämt piano:

Pianospel av normalgraden från piano-pianissimo(ppp) till forte-fortissimo(fff) är vardag för pianon/flyglar, om stämningen är utförd på ett professionellt sätt och klaverinstrumentet är regelbundet stämt och stabilt. Tillsammans med stämnaglar som har normal friktion i stämstocken, utgör detta inga problem då det tåls och tas upp av ett välbyggt musikinstrument. Detta betyder dock inte att de inte blir påverkade; snabba hårda repetitioner på samma ton kan orsaka att dessa tappar stämningen och i värsta fall kan både strängar och mekanikdelar ta skada och/eller gå av.

Interaktionen som sker i själva pianot/flygeln kan speglas av följande exempel: om en sträng går av kommer minst en oktav ovan och nedanför tonen som gått av att stämma ur sig - dvs. ca. 1/3 del av hela omfånget, mer eller mindre - på hörbart sätt. Därför måste strängen ersättas innan man kan korrigera stämningen.

Flytt eller förflyttning av instrumenten mellan placeringar kommer att påverka stämningen. Den största faktorn är själva vikten av instrumentet på mellan 200 till 600 kg. Även om man inte lyfter det kommer ojämnheten i golvet/marken att bilda snäspänningar i konstruktionen, hur stabila de än är. Pianon med fyra kontaktpunter är mera sårbara än flyglar, som har tre ben. Båda blir dock likadant påverkade när man lyfter de på transportmedel. Dessutom gör även transportsträckan med lastbil eller dylikt att det skakar om instrumenten ordentligt.

Fuktighet(RH) är en av de största bovarna och kan orsaka stora bekymmer för klaviaturägare. Ett välreglerat klimat är A och O för ett stabilt instrument då även själva livslängden blir påverkad av det. Dagens ventilationsanordningar är en bidragande orsak till att husens klimat/fuktighet blir allt annat än gynsamm för allting som är byggt av trä. Bekvämligheter som golvvärme ger oftast nådastöten. I gamla hus med originalfönster och självventilering, samt i gamla kyrkor trivst instrumenten oftast som bäst. Normalt rör sig RH mellan 20 och 85% över året. I extrema fall kan dessa värden glida isär och resultera i värden mellan 5 (långvariga temperaturer på -10 C* och under) till 95 % RH på en regnig sommar. De här parametrarna uppmäts nästan uteslutande i nybyggda lokaler, skolor, institutioner men även i kyrkor där de moderna ventilationskraven orsakar ohälsosamma förhållanden för alla sorters instrument byggda av främst trä. Så lite siffror:

  • resonansbottnen som är ca. 135-140 cm bred (längden varierar med instrumentstorleken) har en kröning upp mot strängarna och är förstärkt med ribbor för att bättre hålla emot strängarnas tryckkraft. Resonansbotten är lackerad för att hålla träets inre fuktighet stabilt. Trots detta, pga. RH svängningarna under året, är den vertikala rörelsen på 5-6 mm under årets lopp! För att lättare förstå påverkan:

förändring av strängens längd med 1 hundradels millimeter(1/100) ger 1,7 Hz ändring i tonhöjd, vilket resulterar i en ökning eller sänkning med 25 Hz, eller en halv ton upp och ner främst i mittenpartiet där rörelsen har största amplitud.

På 100 år krymper virket med 10% i årsringarnas ritning (med förändring av RH från 20 till 75% kommer  resonansbotten att utvidga sig 2-4% i årsringarnas riktning, vilket i sin tur resulterar i att kröningen höjs i mitten, tonhöjden går upp på grund av tryck och stränglängdens förändring). Förutom stämningspåverkan blir mekanikdelarna, samt stämstocken också påverkade då en ständig uttorkning pågår, som gör renovering, stämnagel och stämstockbyte, samt reparation-justering av mekaniken nödvändig.

Oavsätt hur man värmer upp en lokal är resultatet torrare luft. Som nämnt ovan, golvvärme och ventilation gör saken ännu värre, vilket gör att en klimatiserad närmiljö till allehanda instrument är absolut 100% nödvändigt.

Ett fabriksnytt instrument är inte heller garanterat att stå emot extremiteter och redan efter ett år kan det vara skadat eller ännu värre: förstört. Därför är RH på mellan 45-60% villkor för att fabriksgarantin skall gälla för alla fabriksnya instrument.